Vui Sinh nhật với Gia đình

2019-01-14 15:57:35
Các con hò hẹn và nhất trí 11h30, gia đình sẽ gặp gỡ tại Nhà hàng Chả cá Anh Vũ (Giảng Võ). Đích tôn Lê Võ Việt Khang tặng hoa ông nội, anh cả Lê Việt Hà thay mặt gia đình tặng chiếc điện thoại mới. Vui và uống Heineken nhẹ nhàng thôi.
feature-top

Nâng cốc! Chúc mừng Bố!

Đích tôn Lê Võ Việt Khang tặng ông nội Hoa Hướng dương

Con trai cả Lê Việt Hà thay mặt gia đình tặng iphone cho bố