Giao lưu (Với gia đình)

Vui Sinh nhật với Gia đình

Với gia đình
Các con hò hẹn và nhất trí 11h30, gia đình sẽ gặp gỡ tại Nhà hàng Chả cá Anh Vũ (Giảng Võ). Đích tôn Lê Võ Việt Khang tặng hoa ông nội, anh cả Lê Việt Hà thay mặt gia đình tặng chiếc điện thoại mới. Vui và uống Heineken nhẹ nhàng thôi.