Giao lưu (Với đối tác)

Quốc gia Khởi nghiệp số 21: Cơ hội cho Edtech Startup ở Việt Nam?

Với đối tác
Chiều 4/1/2019 Hoàng Lê điện: "Con mời bố lên Quốc gia Khởi nghiệp chém về Edtech Startup!". Mình OK ngay và 15h00 ngày hôm sau có mặt tại Đài Truyền hình Việt Nam để Lê ra đón vào trường quay S7. Trao đổi với MC Thuỵ Vân cùng Đặng Minh Tuấn và Hoàng Lê đến 16h00 mới khởi quay.